Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2014

ruthlessgame13
15:16
5864 770c
Reposted frompeper peper viaSeventeenRed SeventeenRed

February 12 2014

ruthlessgame13
10:11
6990 06f3
Reposted fromShini Shini viasleeplessdiary sleeplessdiary
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
ruthlessgame13
10:11
5664 a692
ruthlessgame13
10:11
5705 9b5a
Reposted fromShini Shini viasleeplessdiary sleeplessdiary
ruthlessgame13
10:10
9203 e6f0
ruthlessgame13
10:10
6305 afa0
Reposted fromnfading nfading viasleeplessdiary sleeplessdiary
ruthlessgame13
10:09
4518 298e
Reposted fromembrion embrion viasleeplessdiary sleeplessdiary
ruthlessgame13
10:09
9931 d4d8
Reposted fromdusielecc dusielecc viasleeplessdiary sleeplessdiary
ruthlessgame13
10:09
Czuję się sam ze sobą jak pojeb.
— Jakub Żulczyk

December 17 2013

ruthlessgame13
18:39
    Powiedz, co u Ciebie 
    słychać, co można widzieć, 
    gdy się jest Tobą.
— Stanisław Barańczak - Widokówka z tego świata
18:39
0516 0fdc
ruthlessgame13
18:36
ruthlessgame13
18:36
ruthlessgame13
18:36
ruthlessgame13
18:33
Gdy po raz pierwszy czytam książkę, którą naprawdę lubię, mam wrażenie, że czytam ją po raz kolejny, że już ją czytałam. Tak jak czasami spotykając kogoś, ma się pewność, że się go już kiedyś poznało.
— Marilyn Monroe
18:33
vero | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit viasleeplessdiary sleeplessdiary
ruthlessgame13
18:33
0522 c1e4
Reposted fromchocoway chocoway viasleeplessdiary sleeplessdiary
18:32
ruthlessgame13
18:31
to jest trochę, kurwa... dziwna sprawa.
— J.Żulczyk
ruthlessgame13
18:31
4073 de21
Reposted fromretaliate retaliate viasleeplessdiary sleeplessdiary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...